Sweet Things By Michelle

Vad är celiaki?

"Jag har märkt att det finns en okunskap om celiaki. Celiaki är ingen allergi, det är en sjukdom!"

 

Vad är Celiaki?

Celiaki är en autoimmun sjukdom som innebär att glutenprotein som finns i vete,råg och korn startar en inflammation i tunntarmens slemhinna som skadar tarmluddet.

En person med celiaki tål alltså inte gluten = glutenintolerans. När en person med celiaki äter gluten aktiveras kroppens immunförsvar och angriper slemhinnan i tunntarmen. Slemhinnan bli inflammerad och tarmluddet skadas. Tarmluddet finns på tarmens insida och suger upp näring från maten. När tarmluddet försvinner får kroppen allt svårare att ta upp och behålla de näringsämnen som finns i maten vilket i sin tur kan leda till näringsbrist och ohälsa.

Celiaki är kronisk, det vill säga livslång. Den kan inte gå över eller ”växa bort”. Det finns heller inget botemedel.  Kosten är vår medicin. Behandlingen är att äta glutenfri mat resten av livet. Celiaki drabbar både barn och vuxna och sjukdomen kan bryta ut i vilken ålder som helst, det är dock vanligare bland kvinnor.

I Sverige beräknas 1-2 procent av befolkningen ha celiaki. Men majoriteten av dem har ännu inte fått en diagnos. Under de senaste årtiondena har det skett en ökning av celiaki i Sverige och i flera andra västländer.

Celiaki är till viss del ärftlig. Det betyder att människor som har en nära släkting med celiaki löper en högre risk att få sjukdomen. Risken att drabbas av celiaki är omkring 15 procent om någon annan i familjen har sjukdomen. Därför kan det vara bra att se till att föräldrar och syskon till ett barn med glutenintolerans blir undersökta för celiaki.

Eftersom celiaki är en autoiummun sjukdom finns också en ökad risk att drabbas av fler autoimmuna sjukdomar. Exempelvis typ 1-diabetes och sköldkörtelsjukdomar.

Det finns en även en ovanligare form av celiaki, dermatitis herpetiformis (DH) även kallad Hudceliaki som drabbar huden, med kliande blåsor på huden.

Symtom

Symtomen vid celiaki varierar mellan olika personer. Vissa mår väldigt dåligt, medan andra endast får svaga symtom av att äta gluten. Det finns också de som inte alls märker av sin celiaki, så kallad tyst celiaki.

Vanliga symtom:

 • små barn som växer sämre än andra barn
 • magont
 • dålig aptit
 • järn- och vitaminbrist (p.g.a att tarmen inte kan ta upp näringsämnen lika effektivt när tarmluddet är skadat eller helt borta)
 • illamående med kräkningar
 • diarré och/eller förstoppning. 
 • sen pubertet
 • benskörhet (på grund av dåligt upptag av kalk i tarmen som ger benskörhet)
 • värk i kroppen
 • blåsor i munnen eller på huden
 • trötthet
 • viktminskning
 • depressioner

Även laktosintolerans är vanligt vid obehandlad celiaki. Det beror på att tarmens möjlighet att bryta ner laktos (mjölksocker) minskar till följd av att det finns mindre av enzymet laktas i tarmen när tarmluddet är skadat.